سلام بنده یه گوشی سونی زد تری دوسیم خریدم از شانسم آنتنش ایراد داره بعد اینکه پک آنتن خریداری شد حالا میگن ای سی آنتنش نیس و باید از رو برد بگیرنش یام سیم کشیش کنن کسی گرگان یا شهر های اطرافش که تو کار برد اوراقی باشه سراغ نداره یا تعمیرکار حرفه ای باشه سراغ نداره؟ الان یه ماه گوشیم تو تعمیر هس