سلام بچه ها ببرنامه ای میخوام که مشخص بشه اس ام برا کدم سیمکارت اومده
chomp sms رو هم نمیخوام
textra عالیه که اونم مشخص نمیشه اس به کدوم خط اومده
کدوم برنامه ها این قابلیتو دارن ؟